W 2017 roku obchodzono w Kościle rok świętego Brata Alberta, patrona ubogich. Wśród duszpasterzy posługjacych w parafii pod takim wezwaniem w Elblągu, zrodziła się myśl, aby włączyć się w obchody poprzez organizację akcji charytatywnej. Ten pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem wśród młodzieży. Dzięki ich zaangażowaniu i pomocy, odbył się bieg charytatywny dla ofiar pożaru. Powodzenie tej akcji zaowocowało powstaniem grupy działającej w ramach Szkolnego Koła Caritas Zespołu Szkół Mechanicznych w Elblągu pod kierownictwem ks. Rafała Główczyńskiego SDS (księdza z osiedla) . Z czasem grupa przekształciła się w Stowarzyszenie Lepszy Elbląg, które zorganizowało kilkadziesią akcji charytatywnych na terenie Elbląga.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068643386510

 

Po 5 latach ks. Rafał zmienił miejsce posługi na Piastów obok Warszawy. Tu również spotkał wiele osób, pragnących pomagać. Zorgnizowano charytatywny przejazd rowerowy, potem turnieje. Akcje cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców. 

Zdecydowano o przekształceniu Stowarzyszenie Lepszy Elbląg w Fundację na blokach, której głównym cele to:
– aktywizacja młodzieży poprzez zaangażowanie w działa charytatywny
– tworzenie materiałów do pracy z młodzieżą
– organizacja spotkań i wyjazdów

Jestemy otwarci na współpracę ze WSZYSTKIMI, KTÓRZY CHCĄ PRACOWAĆ Z MŁODZIEŻĄ I STUDENTAMI. Bardzo chętnie pomożemy w organizowaniu inicjatyw charytatywych, a także udostępnimy nasze materiały.